تیم پزشکان

دکتر رضا محرابی

دکتر رضا محرابی

متخصص پوست و مو
دکتر صدیقه پورشعبان

دکتر صدیقه پورشعبان

پزشک عمومی
دکتر وحید مشایخی قوین لو

دکتر وحید مشایخی قوین لو

فوق تخصص پوست
دکتر سارا مافی نژاد

دکتر سارا مافی نژاد

پزشک عمومی
دکتر شیما میرشاهی

دکتر شیما میرشاهی

پزشک عمومی
دکتر محمدرضا شرقی

دکتر محمدرضا شرقی

متخصص پوست و مو
دکتر شیرین محتشمی

دکتر شیرین محتشمی

پزشک عمومی