روش جراحی یا روش برداشت نواری

کاشت مو به روش FUT یکی از اولین روش های کاشت موی طبیعی در دنیا می باشد. در این روش یک باریکه از پشت سر به ضخامت (عرض) یک الی دو سانتی متر و به طول ۲۰تا ۲۵ سانتی متر برداشته میشود. تکنسین ها و تیم پیوند مو فولیکول‌های مو از آن خارج می کنند. در ‌‌نهایت آن محل برش بخیه می زنند و گرفت های جداشده در قسمت جلوی سر و یا عقب سرکاشته می‌شود. 

در روش های قدیمی (برداشت نواری)، از یک چاقوی جراحی به منظور برداشت نواری از پوست پشت سر بیمار استفاده می کردند. ابعاد این نوار می‌تواند ۲۰-۲۵ سانتی متر در یک اینچ باشد. زخم ایجاد شده، به وسیله بخیه های جراحی به هم دوخته می شود.

زمانی که زخم ها بهبود می یابند، خطی از یک زخم در پشت سر بیمار باقی می ماند. عموما اندازه این زخم در حدود ۱ تا ۵ میلیمتر بوده و گاهی به یک چهارم اینچ یا بیشتر نیز می رسد. سپس این لایه از بافت سر، به قطعات کوچکتر تقسیم میشود. درنهایت این قطعات کوچک به واحدهای فولیکولی تقسیم می شود و در ناحیه کم پشت یا طاس کاشته می شود.

درحال حاضر یکی از معایب عمل جراحی قدیمی، خط زخمی است که بر روی سر باقی می ماند. پیش بینی پهنای نهایی این زخم دشوار است. بسیاری از بیماران زمانی که ریزش مویشان پیشرفت می کند از نتیجه عمل جراحی پشیمان می شوند.

بیماران منتخب جراحی می بایستی به این نکته توجه نمایند که موهای خود را به اندازه کافی بلند نگه داشته تا محل زخم پوشیده شود. مدل موهای کوتاه ممکن است باعث آشکار سازی خط زخم گردد. نواری از منطقه دهنده پیوند جدا می گردد که نتیجه آن جای زخم طویلی است. نوار برداشته شده، سپس برای جدا شدن و جمع آوری کردن فولیکول ها آماده می‌شود.