نگینی های عزیزسلام از تاریخ  1398/12/01  نحوه محاسبه شات لیزر الکس کندلا در کلینیک نگین تغییرکرده است .
.شما میتوانید از پکیج های ما که خیلی خیلی مقرون به صرفه هست استفاده کنید

🎁🎉🎁🎉🎁🎉🎁

پکیج های 🍀نوروز ی 🍀 لیزر الکس کندلا 🙋🏻‍♀

🌈 صورت کامل + زیر بغل رایگان = 130 هزار تومان 😳😍
‌‌
🌈 زیر بغل + بیکینی +30 شات رایگان = 140 هزار تومان 🙏🏻😍‌‌

🌈 دست + پا+ زیربغل+ بیکینی + (پشت لب و چانه رایگان )= 1360 هزار تومان ❤🎁

‌ ☎۰۵۱۳۷۶۶۴۷۰۰☎

‌‌
📱۰۹۰۵۱۵۵۷۰۴۰📱

‌🌸کلینیک نگین مجهز به تخصصی ترین دستگاه لیزر الکس کندلا آمریکا 🌸

مراجعه کننده محترم چنانچه خارج از پکیج از لیزر الکس کندلا استفاده نمایید،
هزینه هر شات مبلغ 800 تومان قابل محاسبه است و چنانچه هزینه شات ها زیر 50 هزار تومان باشد حداقل هزینه یعنی 50 هزار تومان دریافت خواهدشد .

جشنواره لیزر الکس